Laatste nieuws

Welkom bij Henk van Dorp “Sports” Management


Sport- en Management

Wij adviseren en begeleiden sportorganisaties (verenigingen) bij het maken van strategische keuzes op het gebied van organisatie- functiestructuren en financieel terrein in relatie tot ambities op prestatief- en recreatief vlak. 

 

Wij geven sport(voetbal)activiteiten in samenwerking met o.a. gemeenten en welzijnsorganisaties aan het basisonderwijs, het voortgezet- en bijzonder onderwijs, wijk- en buurt en kindercentra (opvang van 0 tot 12 jaar), ter bevordering en stimulering van de algehele fitheid en beweeglijkheid.

 

Wij coördineren stages en begeleiden stagiairs in samenwerking met voortgezet onderwijs en ROC voor onder andere Sport en Bewegen m.b.t. hun praktijkopdracht. 

Wij verzorgen integratieprojecten voor onder andere jongeren op het terrein van sport onze diensten aan. Dit kunnen sportevenementen zijn, als ook het geven van

trainingen op individueel- en groepsniveau (clinics). 

 

Wij trainen, ontwikkelen en begeleiden talentrijke spitsen (voetbal) in hun ontwikkeling door het aanbieden en het geven van specialistische trainingen door "De Spitsenschool". Hiernaast bevorderen en stimuleren wij de algehele motoriek van sporters door het geven van trainingen gericht op: looptechniek en coördinatie, stabiliteit, reactievermogen en wendbaarheid. 
Ook begeleiden we hen op het terrein van mentale weerbaarheid.

 

Bedrijf- en Management
Ter bevordering van de fysieke fitheid bieden wij zowel tijdens- als na werktijd een bedrijfssportprogramma aan. 
Voor om- af- en opbouwprocessen adviseren en verlenen wij ondersteuning op het terrein van (interim)transitie- en cultuurmanagement.

 

Spitsenschool

Dak

Dak

Reactief

Reactief

SenW

SenW